آموزش پیش از ازدواج از نظر اسلام

۱- يكي از نشانه هاي خداوند اين است كه از جنس خود شما براي تان همسر، آفريد تا موجب آرامشتان باشد و بين شما الفت و مهرباني قرار داد.          سوره روم آيه ۲۱
 
۲- زنان و مردان مجرد و غلامان و كنيزان شايسته را همسر دهيد، اگر فقير باشند خدا از فضل خود بي نيازشان گرداند، خداوند بخشنده و مهربان است.        سوره نور  آيه ۲۳ 
 
۳-ازدواج در اسلام مستحب مؤكد است. و ممكن است به عللي نظير ترس از گناه و ارتكاب زنا واجب گردد.      پيامبر اكرم (ص)
 
۴- ازدواج نيمي از دين است و نيمي ديگر عبادت خداست. 
                                                                             پيامبر اكرم (ص) 
 
 ۵- ازدواج سنت من است، هركس از سنت من روي بگرداند از من نيست.                    پيامبر اكرم (ص)                                                              
 
 ۶- هيچ عمل مباحي در نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نيست.
                                                                                           پيامبر اكرم (ص) 
۷- درهاي آسمان چهار موقع گشوده شود: الف) هنگام باريدن باران، ب) وقتي كه فرزند در صورت پدر با مهرباني مي نگرد، ج)زماني كه در خانه كعبه را باز كنند و د) در وقت اجراي عقد نكاح
                                                                                                          پيامبر اكرم (ص) 
 
                                                       49.gif41.gif49.gif41.gif49.gif41.gif49.gif
/ 3 نظر / 13 بازدید
يکا

سلام سلام خسته نباشيد

http://commenting.persianblog.ir/images/smileys/rose.gif