رؤياها و واقعيتهاي ازدواج

رؤياها و واقعيتهاي ازدواج

زن با مردي ازدواج كرد كه جسور و شجاع بود

و از او جدا شد چرا كه همسري مستبد و خودرأي بود.مرد با زني ازدواج كرد كه آرام و سربه‌زير بود

و از او جدا شد چرا كه ضعيف و ناتوان بود.زن با مردي ازدواج كرد كه درآمد خوبي داشت

و از او جدا شد چرا كه فقط كار مي‌كرد.مرد با زني ازدواج كرد كه هميشه به ظاهر خود مي‌رسيد

و از او جدا شد چرا كه بيشتر وقتش را جلوي آينه سپري مي‌كردزن با مردي ازدواج كرد كه عاشق منش و اجتماعي بود

و از او جدا شد چرا كه عياش و زن‌باره بود.مرد با زني ازدواج كرد كه بسيار ساكت و وابسته بود

و از او جدا شد چرا كه بسيار كسل‌كننده و چسبنده بود.زن با مردي ازدواج كرد كه ستارة گروه بود

و از او جدا شد چرا كه در خانه بي‌بخار و بي‌خاصيت بود.مرد با زني ازدواج كرد كه پرحرف و اجتماعي بود

و از او جدا شد چرا كه فقط مي‌توانست جر و بحث بيهوده كند.زن با مردي ازدواج كرد كه ورزشكار خوبي بود

و از او جدا شد چرا كه فقط يا در حال بازي‌كردن بود و يا در حال تماشاي بازيهاي ورزشي.مرد با زني ازدواج كرد كه بسيار مرتب و منظم بود

و از او جدا شد چرا كه بسيار وسواسي و كنترل‌كننده بود.

/ 2 نظر / 12 بازدید
م-ن

سلام سال نو مبارک

اکبر رجب زاده

سلام عباس چطوری خوبی من اکبر رجب زاده هستم می خواستم يه حالی ازت بپرسم سروش يزرگ شده ؟ خودت چيکار می کنی ؟ اين اينترنت عجب وسيله ايه؟ آدمه رو بهم می رسونه . کجا کار می کنی ؟ من بناب هستم